ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

ผอ.พอเพียง


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
Username
kruwichai2006
สมาชิกเลขที่
50275
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ข้าพเจ้าชื่อ นายวิชัย จันทร์ส่อง ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองบก ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ครอบครัวมีอาชีพทำนา การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ ร.ร.บ้านหนองบก ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ปริญญาตรี ค.บ.ชีววิทยา โท เคมี ที่สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เมื่อ ตุลาคม 2551

การทำงาน เริ่มรับราชการครู ที่ ร.ร.บ้านหนองฆ้อ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2541 และย้ายมาที่ ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เมื่อปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู คศ.2 อายุราชการ 11 ปี

ล่าสุดได้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพท.ระยอง เขต 1 ผลการสอบคัดเลือกได้อันดับ 3 เข้ารับการอบรมก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ดีใจมากครับ สิ่งที่คาดหวังกำลังจะเป็นจริง ตามช่วงจังหวะก้าวย่างของชีวิต ตามคติประจำใจที่ว่า "ตราบใดที่ยังตาบไม่อยู่ ตราบนั้น จงตาบใหม่"

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่บรรจุเป็นข้าราชการครู จนถึงปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี