ลูกคนงานก่อสร้าง

ในฐานะที่ผมศึกษาทางด้านสายการศึกษาโดยตรง คือผมเรียนครุศาสตร์ ผมมีโอกาสได้เดินทางบ่อยพบปะกับผู้คนมากหมาย หลากหลายทั้งประเภท ทั้งสัญชาติ

เรื่องฉุกคิดวันนี้คือ ประเด็น "บุตรหลาน ของคนงานก่อสร้าง"
การก่อสร้างคงมีอยู่ทุกพื้ นที่ของบ้านเรา ที่ที่ผมอยู่ก็เช่นเดียวกันครับที่ทุกท่านเห็นเหมือนกับผมก็คือ
บุตรหลานของคนงานก่อสร้าง ซึ่งได้อาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงาน กับผู้ปกครองที่ผมเห็นและคิดร้อยละ ๗๐ ของเด็กๆทั้งหมด
คงจะไม่มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาเนื่องจากภาระหน้าที่ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองก็ตาม รวมถึงเวลาโอกาส และภูมิลำเนาของเด็กๆเหล่านั้น
อีกอย่างการอยู่ในแคมป์คนงานนั้นระยะเวลาก่อสร้างแต่ละตึกแต่ละอาคารมีระยะเวลา เร็วสุด ๒ ปี ช้าสุด เกือบ ๕ ปี ยังไม่นับระยะเวลาล่วงเลยเรื่องงบประมาณก่อสร้างที่จะ
ไม่ขอพูดถึง ถ้ามองย้อนไปหาเด็กๆกลุ่มนั้น เขาควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษา แต่ติดอยู่ที่ เงิน ของผู้ปกครองที่ไม่เพียงพอที่จะส่งเสียบุตรหลานตนเอง
ผมจึงขอนำเรียนให้ท่านและคณะช่วยพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้เด็กๆกลุ่มนั้นได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติที่พ่อแม่ผู้ปกครอง มีงานประจำ
รวมถึงงานหาเช้ากินค่ำแต่มีภูมิลำเนาที่แน่นอน ...ถึงแม้กฎหมายการศึกษา จะมีระบุเรื่องการไม่นำบุตรหลานเข้ารับการศึกษามีโทษ แต่ถ้าหากมองถึงโอกาสและอุปสรรค
เด็กเหล่านั้นรวมถึงผู้ปกครองก็คงจะหมดโอกาสรับการศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โปรดพิจารณา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กที่เรามองข้ามความเห็น (0)