ประชุมหารือท่าน รมต ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท่านกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษากรรมการบริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการธุรกิจบริการ นวัตกรรมและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่ม เข้าพบเพื่อประชุมหารือกับ ท่าน รมต ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.พรชัย รุจิประภา ท่านที่ปรึกษา คุณสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ คุณกวืน ทังสุพาณิช และคณะทำงาน รมต.ว่าการ การประชุมประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม โดยจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวง ICT กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับคณะทำงานโครงการในการนำ ICT ไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้การท่องเที่ยว โดยท่านกวิน ทังสุพานิช จะเป็นผู้ร่าง MOU ให้ท่าน รมต ว่าการพิจารณาก่อนที่จะมีการลงนาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)