การเดินทางอันแสนไกล(๑ วงกลม )

การเดินทางอันแสนไกล

เพื่อรับรู้สิ่งรอบข้าง

เพื่อจ้องมอง

เพื่อค้นหา เพื่อซึมซับ

เพื่อค้นหา


ผมเดินทางอยู่ในเขาวงกฎ

ภายในดวงจิตของตนเอง

ธรรมชาติแห่งตัวตนช่างซับซ้อน


การหาคำตอบด้วยเหตุ

การหาคำตอบด้วยผล

มันช่างยากเย็นแสนเข็ญ


ยิ่งตามหายิ่งหลงทาง

ยิ่งถอยห่างยิ่งมืดมน

เส้นทางอันคดเคี้ยว

ยิ่งเดินทางยิ่งรับรู้มากขึ้น

รับรู้ว่าจิตใจนั้นเคี้ยวคด

เหลือคณานับ


ไม่มีจุดเริ่มต้น

ไม่มีจุดสิ้นสุด

ดูเหมือนชีวิตกับความสับสน


เขาวงกฎแห่งนี้เปลี่ยนไป

มันไม่เคยมีเขาวงกฎ

มีเพียงแต่วงกลมเล็กๆ

ที่เต็มไปด้วย.........................

ความรู้สึก


ไม่มีอีกแล้วเส้นทางยาวไกล

ไม่มีอีกแล้วเขาวงกฎอันไม่มีทางออก

ไม่มีอีกแล้วเส้นทางอันคดเคี้ยว


มีเพียงวงกลมเล็กๆ

ผมเดินอยู่ในวงกลมเล็กๆ

รอบแล้ว.......รอบเล่า


เวลาผ่านพ้นเร็วมาก

เร็วเกินกว่าการมองเห็น

เร็วเกินกว่าสัมผัสใดๆ


ผมติดอยู่ในนั้นวงกลมนั้น

วงกลมแห่งความรู้สึก

วงกลมที่หมุนเร็วมาก

หมุนเร็วกว่าสิ่งใดๆ

หมุนเร็วกว่าเวลา

หมุนเร็วกว่าแสงใดๆที่เคยพบเจอ

หมุนไปไม่มีหยุด

มันไม่เคยหยุดหมุน

มันไม่เคยหมุนช้าลง

ไม่มีสิ่งใดหยุดมันได้

สิ่งใดจะทำให้มันหมุนช้าลง

สิ่งใดจะทำให้มันหยุดหมุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาร์ตแบตหัวใจความเห็น (0)