ห้องคอมพร้อมอุปกรณ์พร้อม ครูฝึกสอนยังไม่พร้อม.....

ห้องคอมพร้อมอุปกรณ์พร้อม ครูฝึกสอนยังไม่พร้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสอนนักเรียนจริงแล้ว เริ่มไม่แน่ใจว่าจะสามารถสอนนักเรียนได้ดีแค่ไหนจะควบคุมชั้นเรียนได้หรือไม่ และเราจะสอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจหรือเปล่าและนักเรียนจะสนใจในสิ่งที่เราสอนหรือไม่ เมื่อเวลามาถึงทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี เราก็สอนนักเรียนด้วยความสามารถที่มีและความรู้ที่มี สิ่งที่ได้สอนนักเรียน ๆ ต่างก็มีความตั้งใจเรียน ไม่พูดกันระหว่างที่ครูสอน จึงทาให้กิจกรรมการสอนในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและนักเรียนก็มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และดูเหมือนนักเรียนอยากจะเรียนกับเราด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)