ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒ : "จงรักภักดี"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๖/๑/๒๕๕๘

**************

ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒ : "จงรักภักดี"

หลักการอ่าน : ๓+๓, ๓+๓................๓+๓, ๓+๓

สั้น ยาว ยาว, สั้น ยาว ยาว..............สั้น ยาว ยาว, สั้น ยาว ยาว

ดังผังด้านล่างนี้...


อธรรมฟุ้ง คละคลุ้งเห็น..........ประสกเด่น ประกาศตัว

ประคองกาย และจิตกลั้ว........นะ เมามัว กะหมู่มาร

ตะโกนก้อง มิมองใคร............มิใส่ใจ นะป่วยการ

ตระหนักใน ธ สันดาน............ฤ นอนเนื่อง มโนตน

จะพลีกาย ถวายให้................ประสงค์ชัย นะช่วยพ้น

ประกอบกิจ พิชิตคน...............กระทำพ้น มโนธรรม

มิปรองดอง กะผองมิตร..........หทัยคิด ประสิทธิ์ย้ำ

ฤ สนต่อ กิเลสนำ...................ประกาศค้ำ อินายกู...

ได้แนวคิดการแต่งมาจากฉันท์ของอาจารย์ "แบ่งปัน" ตรงนี้ https://www.gotoknow.org/posts/584431

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจขอบคุณโกทูโนว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

-สวัสดีครับพี่หนาน

-สบายดีก่ครับ?

-ตวยมาอ่านภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒ ครับ