วันที่ 65 ในที่สุดก็ได้เวลาปั่นงานวิจัยแล้ว (26/1/2558)

งานวัจัยในชั้นเรียน

เมื่อช่วงเวลาของการกระหน่ำงานจากทางโรงเรียนได้ผ่านพ้นไป ในที่สุดก็ได้เวลาของการจัดการงานของผมแล้ว และงานหนักที่สุดที่ต้องเริ่มจัดการก่อนก็คือ งานวัจัยในชั้นเรียน ซึ่งปัญหาของผมไม่ได้อยู่ที่ตัวเล่มวิจัยสักเท่าไหร่ เพราะง่ายต่อการทำอยู่ ปัญหาใหญ่ของผมในตอนนี้อยู่ที่ สื่อ ประกอบการทำวิจัย

ผมเลือกที่จะสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Flash CS3 ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายดี ทำให้สนุกกับการทำงาน ติดเพียงแค่ยังขาดความชำนาญ ทำให้หลาย ๆ ครั้งพบเจอกับปัญหาที่ผมไม่สามารถแก้ไขได้ เช่นการเขียนโค๊ดบางตัว ทำให้ต้องมัวแต่เสียเวลาไปกับการงมหาโค๊ดเหล่านั้น

อีกไม่นานก็ใกล้จะถึงเวลานัดส่งงานกันแล้ว ผมยัเหลืองานอีกหลายชิ้นที่ยังสะสางไม่เสร็จ เวลาก็ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ คงถึงเวลาต้องโหมเวลาอีกครั้งเสียแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)