JJ15V1_11 วันละโรค วัณโรค ไอไอไอ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไอไอไอ

ขอนแก่น อากาศ เย็ย ราว 17 องศา

คนไข้มาหา ด้วยอาการ ไอ ไอ และ ไอ

ถ่ายภาพ เอ็กซเรย์

ร่องรอย ชัดเจน ดูในภาพ ปอดเปอระๆ ชัดเจนครับ (ภาพซ้ายมือที่เป็นร่องรอยการติดเชื่อและมีการทำลายเนื้อปอด ส่วนภาพขวามือ ปกติครับ)

วัณโรค

ไอมาก ไอบ่อย ไอนาน ไอออกเลือด น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆ

ปิดปากน่าจะลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ครับ

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

I+I = WE

I+ I+ I. = ?????

หนาว ๆ. ร้อนๆ. ต้อง หมั่น ดูแลสุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่นเสมอ. (ทาวิกส์ ที่เท้าและสวมถุงเท้าก่อนนอนทุกคืน พอ ช่วยได้ค่ะ)

เขียนเมื่อ 

Reflection ปรับปรุง ตามที่ รศ.ดร.พจน์ แนะนำครับ ททท=ทำ ทันที ครับ

เขียนเมื่อ 

วัณโรคมาพร้อมกับเอดส์

แถวบ้านเยอะจริงๆๆๆ

รักษากันเมื่อยปาก

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน nui วัณโรคโหมกระหน่ำในโรคภูมิแพ้บกพร่องจาก HIV ครับ