สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๑)

"มิตร มากมายคล้ายมีที่ปรึกษา

แท้ จริงกว่าหาได้ไม่สงสัย

ยาม ชะตาฟ้าลิขิตชีวิตไป

ยาก เพียงใดไม่พรั่นไม่หวั่นกลัว

มิตร มีน้อยไม่ด้อยค่าถ้ามิตรแท้

มาก มายแต่แค่เป็นไว้เล่นหัว

ยาม ทุกข์ภัยให้ยากเย็นเห็นแก่ตัว

มี พันพัวตัวห่วงเขาไม่ห่วงเรา"

Morning exercise 13/1/58

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"มิตรแท้ยามยาก มิตรมากยามมี"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)