สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๐)

"จาก คืนวันผันเคลื่อนเดือนสู่ปี

เด็ก คู่นี้มีเวลาพาสู่ฝัน

สู่ ห้วงรักภักดีมีต่อกัน

ผู้ใหญ่ สรรค์สร้างอยู่เป็นคู่ใจ

จาก แดนดินถิ่นเกิดคนละที่

สอง คนนี้มีชีวีที่ผ่องใส

เป็น ครอบครัวรั้วรักปักฤทัย

ห้า คนใฝ่ใจภักดิ์ครองรักกัน"

10/1/58

วันเด็กแห่งชาติ

MK สุกี้เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)