<เล่าสู่กันฟัง>กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดผักสีเขียวอำเภอพล

กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับคณะ ดร.อำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมตลาดผักสีเขียวอำเภอพล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพล ถนนพลรัตน์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ( ตลาดผักสีเขียวอำเภอพล) ได้แก่ ตำบลลอมคอม, โคกสง่า, เพ็กใหญ่, หัวทุ่ง , เก่างิ้ว , โจดหนองแก, โสกนกเต็น, หนองแวงโสกพระและโนนข่า จำหน่ายทุกวันจันทร์ และทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 09.00 น

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล ให้การต้อนรับ

คณะครู กศน.อำเภอพล ฝ่ายปฎิคม

ประธานตลาดผักสีเขียวอำเภอพล มอบของที่ระลึก

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า (ที่ปรึกษาตลาดผักฯ)

พาเดินจ่ายตลาดผักสีเขียวและสอบถามการผลิต การจำหน่าย รวมทั้งรายได้ต่อวันของสมาชิก

ชิมปลาร้าว่าได้มาตราฐานความอร่อย

ถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกตลาดผักสีเขียวอำเภอพล

ชิมหม่ำเมืองพล เนื้อ, หมู

มอบของดีเมืองพลหม่ำให้ท่าน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.อำนวย ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พบปะสมาชิกตลาดผักสีเขียว ให้กำลังใจและชื่นชมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)