แผนที่และระยะทางการเดินทาง

แผนที่และระยะทางการเดินทาง

การเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จะต้องผ่านสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังประตูช้างเผือกตรงไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โรงเรียนจะอยู่ทางด้านขาวมือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)