กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

วันพุทธ ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

เช้าของทุกวันทุกโรงเรียนจะต้องมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันและที่โรงเรียนนี้ดูเหมือนว่านักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่างมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและช่วงนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นนักเรียนใส่เสื้อกันหนาวมาต่างคนก็ดูน่ารักและบ้างคนก็มีสีสันในการใส่ชุดกันหนาวมาโรงเรียนแต่ที่สังเกตเจอก็คืนนักเรียนค่อนข้างจะแต่งตัวเรียบร้อยถูกระเบียบของโรงเรียน และที่โรงเรียนนี้มีการเข้าแถวตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดูแล้วมีความชื่นใจมากเพราะพี่จะสอนน้อง ๆ ให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบและที่จะเข้าแถวประกบน้อง ๆ ตลอดกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)