​ปรับตัวไม่ถูก จะเข้าหานักเรียนได้อย่างไร.....

ปรับตัวไม่ถูก จะเข้าหานักเรียนได้อย่างไร

วันอังคาร ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

เช้าวันอังคาร ดีใจที่ได้พบเจอนักเรียนแต่ก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะสอนนักเรียนได้ดีแค่ไหนและจะต้องทำอย่างไรถึงจะสอนนักเรียนอย่างสนุกและมีความสุข หลังจากที่ได้แนะนาตัวให้นักเรียนรู้จักแล้วเมื่อวาน ก็มีนักเรียนหลายคนที่เข้ามาทักทายและมาถามตัวเราเอง ว่าสอนอะไรแล้วได้สอนนักเรียนระดับชั้นไหน ทำให้เราภูมิใจที่มีนักเรียนเข้ามาถามและเข้ามาสนทนาด้วยจึงทาให้เรามีกาลังใจและความรู้สึกที่อยากจะสอนนักเรียนที่นี่ เพราะความน่ารักของนักเรียนที่เข้ามาทักทายและพูดคุยกับครูนักศึกษาฝึกสอนในเวลาว่างและเวลาพัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)