วันนี้กับ KM กรมส่งเสริมการเกษตร

นักส่งเสริมฯมืออาชีพ

เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ดิฉันได้เข้ามาร่วมสู่เวทีออนไลน์ในการจัดการความรู้ของวงการนักส่งเสริมการเกษตร จนมาถึงวันนี้สิ่งดังกล่าวได้แพร่กระจายเข้าไปสู่ความเคยชิน ปาก ในการใช้ KM สำหรับจัดการงาน

การขับเคลื่อน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านเครือข่ายและทีมงานตามโครงสร้างการปฏิบัติของราชการที่มีงานประจำเป็นตัวเชื่อมโยงและเสริมหนุนให้การใช้ KM ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังคงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เมื่อ 4 ปี ที่แล้วที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ KM ได้ปฏิบัติการผ่านตัวชี้วัดของผู้บริหาร เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ KM ดดยสอนให้เจ้าหน้าที่รู้จักเขียน รู้จักบันทึกงานที่ตนเองทำแล้วได้ผล

จนมาถึงวันนี้ 24 มกราคม 2558 สิ่งดังกล่าวมิได้ห่างหายไปจากวงการส่งเสริมการเกษตร มีแต่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้บริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ไอซีทีจัดเก็บผลงานดีๆ ทั้งของตนเองและเกษตรกรมาใช้ในการทำงาน

วงการพัฒนาบุคลากร จึงใช้ KM สร้างโอกาสในการจัดการเรียนรู้ที่นำความก้าวหน้าของเวทีเสมือน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดดยมีคำตอบที่เกิดขึ้นก็คือ 5 smart ได้แก่ Smart office, Smart officer, Smart farmer, Smart group, Smart product ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หายไปนานมากๆ

ยินดีต้อนรับกลับ gotoknow นะครับ

-สวัสดีครับ

-ตามมายืนยันว่าการจัดการความรู้ส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับ

-พื้นที่ G2K แห่งนี้เป็นพื้นที่แบ่งปันเรื่องราวทีีี่เกิดขึ้นของงานส่งเสริมการเกษตรมากมายเลยล่ะครับ

-กดไลด์ๆๆ ตามท่านรองไพรัช..คร้าบ!!!!