(บันทึก)..แผ่นดิน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แผ่นดิน..งดงาม..มีคุณค่า..เป็น.แม้. จะเค็ม..คราบเกลือ

แผ่นดินถูกจับจอง..ซื้อ..ขาย..ไถ..คราด..แผ่นดิน..ขาดน้ำ..สุดหมอง..ต้องซื้อด้วย..เงินตรา

ทางน้ำ..ถูกตัดขาด

ด้วยทางคอนกรีต...ที่เห็นปรากฏอยู่..บนแผ่นดิน

นาข้าว

ขาดน้ำ..บนแผ่นดิน

มุมมองหนึ่ง..บนผนังและแผ่นดิน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มีแผ่นดินหลายแบบมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

...ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว...คงใช่ไม่ได้แล้วนะคะคุณยายธี

เขียนเมื่อ 

ตาศิลปิน เห็นแผ่นดินงดงาม