เรื่องเดิมมองใหม่ ทบทวนใหม่ เรื่องชีวิต

เรื่องของชีวิต เป็นเรื่องที่เราควรจะกลับมาทบทวนตนเองสม่ำเสมอ โดยการตั้งคำถามพื้นๆ เช่น ชีวิตมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? ชีวิตแท้จริงความหมายคืออะไร? ชีวิตควรจะเป็นไปอย่างไร? ที่สำคัญชีวิตเราต้องการจะให้เป็นอย่างไร และเราได้ดูและพัฒนาชีวิตในแบบที่เราอยากให้เป็นหรือไม่ มุมมองเรื่องชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ชีวิตของคนเราจึงแตกต่าง อยากให้คนเราคิดเรื่องชีวิตมากขึ้นก็จงใช้ชีวิตของเราในแบบที่ควรจะเป็น แล้วมันจะส่งผลต่อคนรอบข้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)