(บันทึก)..สุนทรีย..ศร..ธรรม...(ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้)

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วาง

แผ่นภาพ

จาก..การวาง....

แสง

สาดส่อง..บน..กองทราย..เห็นเมื่อ...วาง

ไล่ ล่า

ไม่ลดละ..หมดจด..จาก..กิเลส..ที่ละวาง..สู่..ความ...ว่าง

มันเลี้ยวเคี่ยวคด

จับให้มั่น..นั้นคือจุด...

หลุด ลอย..ไป กับลมหายใจ ออก..

สุนทรีย ศร ธรรม...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ชีวิตจากบันทึกคุณยายครับ

เขียนเมื่อ 

ศร...รักปักชีวิต

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ J J....ท่านพุทธทาสกล่าวไว้..จิตที่ว่าง..เป็นจิตที่ควรแก่งาน..

งานนี้..ธรรมชาติสร้าง..ไว้ให้แมลง..ทำงาน..ต่อสืบพันธุ์กันไป..งดงาม..งานในธรรมชาติทำด้วยความว่าง..