กำไรสูงสุด vs ความมั่งคั่งสูงสุด

B.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อในการประกอบธุรกิจ แน่นอนสิ่งที่เราหวัง หรือ ต้องการมากที่สุด คือ " กำไรสูงสุด"

แต่ถ้าในระยะยาว กำไรสูงสุด อาจจะไม่ใช่สิ่งที่่สำคัญที่สุด

เพราะ เมื่อเราต้องการทำกำไรสูงๆ เราอาจจะให้ความสนใจกับ วิธีการแสวงหากำไรให้ได้มากที่สุด เพียงอย่างเดียว

โดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยในเรื่องต่างๆ ที่ควรให้ความสำคัญนอกจากการแสวงหากำไรสูงสุด เช่น

ประสิทธิภาพ คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่เหมาะสม ฯลฯ

ซึ่งถ้าเราสามารถให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกๆด้าน ก็น่าจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้


  • สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และ ยั่งยืนในระยาว คือ ความมั่งคั่งสูงสุด
  • การแสวงหากำไรสูงสุด + ปัจจัยอื่นๆ (ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง ฯลฯ) = ความมั่งคั่งสูงสุดของธุรกิจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :)ความเห็น (0)