Reset

Reset คือ ตั้งใหม่ ตั้งค่าใหม่ หมายความว่าเวลาเราทำอะไรไปแล้ว ผิดบ้างดีบ้าง มันอาจไม่ดีสำหรับตนเองและผู้อื่น แต่เมื่อเราทำไปแล้วเราจะทำอย่างไรได้ละ ก็เราทำแล้วก็จำเอา เราทำอะไรไปผิด-ชอบ ก็กลับมาตั้งใหม่ให้มันถูก ดังคำว่า Reset

การทำสิ่งใดลงไป บ้างที่เราอาจผิดพลาด สิ่งที่ทำไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด อันเนื่องเราอาจไม่เข้าใจสิ่งนั้น เราเรียนรู้ มีข้อมูลในการตัดสินใจน้อย เราทำถูกของเรามันอาจกลายเป็นผิดก็ได้ แต่เราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้ว ทำไปไม่ได้เป็นไปด้วยอารมณ์หรืออคติใดๆ ผลที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดคาดหวังไว้ จิตใจเราก็ห่อเหี่ยว เฮ้อ...

หยุดทำร้ายตนเอง ยืดหยุ่น การประนีประนอมกลับสิ่งที่เราทำลงไป เราทำแต่มันไม่ใช่ทางออกที่ดี ทำสิ่งนั้นแล้วไม่มีใครพอใจ เราก็ทำใหม่ ตั้งค่าใหม่เท่านั้น ปัญหามีไว้แก้ก็ธรรมดามิไช่หรือ เรื่องบางเรื่องมันไม่มีเหตุผลอะไร มันก็เป็นไปของมันเช่นนี้เอง....

แต่จิตใจเราเท่านั้นแหละ อย่าไปจมปลักกับเรื่องเดิมๆ ปล่อยๆๆๆ.... มันไป กลับมาเริ่มตั้งใหม่ ดั่งดวงอาทิตย์ ขึ้นขอบฟ้า พสุธาสว่างไสว หมู่นกไพรออกหากิน สิ้นแสงคราวใด กลับมาตั้งใหม่อีกครั้ง Reset


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีดอกไม้มาฝาก

มีความหวัง..(ดีๆ)..มามอบให้..กับReset..ชีวิต..วันนี้..