เทียบระดับขั้นสูงสุดของกศน. มาชลอไว้ก่อน

เทียบระดับขั้นสูงสุดของกศน.มาชลอไว้ก่อน

วันที่ 14 มกราคม 2558 ได้ไปร่วมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ที่เชื่อมโยงไปสู่การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของ กศน. ซึ่งเป็นเรื่องแรกในการชี้แจงในการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ได้เตรียมกรอบความคิดไว้ในการชี้แจงดังแผนที่ความคิดต่อไปนี้ มีประเด็นที่ได้รับความสนใจจากที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ในวาระนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 09.30น. ถึง11.30 น. สุดท้ายได้ข้อสรุปจากท่านรัฐมนตรีฯ ประธานในที่ประชุมว่าให้ชลอการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของ กศน.ไว้ก่อน ตามข้อเสนอของทาง กศน.ให้พิจารณา และให้ทางกศน.ศึกษาวิจัยนำเสนออีกทีในอีก3 เดือน สำหรับผู้ที่ยังตกค้างอยู่ก็ดำเนินการต่อไปแต่ไม่ต้องรับเพิ่มมาอีก

https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.920558177968581.1073743035.100000432219925&type=1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)