เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาสอนเด็กความเห็น (1)

ฝากติดตามด้วยนะคะ เพื่อเยาวชนไทยค่ะ

https://www.gotoknow.org/posts/583900