เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม" ตอนเริ่มเรียนรู้เรื่อง "ธรรมะ"

เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม" ตอนเริ่มเรียนรู้เรื่อง "ธรรมะ"

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า ย่าบุษ พ่อเพรียง แม่อ้อม

พาฟ้าครามไปกราบสมเด็จพระนเรศวรที่ศาลสมเด็จ ฯ โดยพ่อเพรียง

นำของที่ได้บนกับท่านไว้นั้น ไปแก้บน...

และพวกเราก็เลยไปที่เขาสมอแครงเพื่อกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ฟ้าครามชอบมาก ๆ...บอกย่าเสมอว่า...อยากไปกราบท่านอีก

โดยที่ย่าไม่ได้ร้องขอ...ย่าผลัดหนูว่า...เอาไว้ว่าง ๆ ย่าจะพาหนูไปอีก

ช่วงนี้ หนูเริ่มฟังบทสวดมนต์ เวลาหนูฟัง หนูท่องตามได้...

ย่าลองเปิดใน youtube ให้หนูฟัง หนูชอบ ยิ้มหน้าบาน

ฟังไม่กี่รอบ หนูก็ท่องตามได้...ย่าสามารถสัมผัสตัวหนูได้ว่า...

หนูก็คงมาจากภพ ชาติ ที่เคยปฏิบัติทางด้าน "ปฏิบัติธรรม"

มาเช่นเดียวกัน...หนูจึงไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่ชอบฟังบทสวดมนต์

เพราะเด็กบางคนจะไม่เป็นเช่นตัวหนู...ย่าพยายามให้หนูได้ปฏิบัติ

และเข้าใกล้หลักธรรมมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ ย่าคิดว่า...ถ้าย่าฝึกหนู

อยู่เสมอ...จะทำให้ประเทศไทยมีเด็กไทยที่ในอนาคตหนูมีงานทำ

และหนูก็จะมีหลักธรรมะในการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อผู้อื่น...

ย่าขอบคุณหนูมาก...ที่หนูเกิดมาร่วมภพ ชาติกับย่า...ที่มาช่วยกัน

พัฒนาประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบต่อ ๆ ไป ที่เราได้

เกิดมาเป็น "คนไทย"...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๘ มกราคม ๒๕๕๘


(พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นตัวอย่างให้เด็กดู...ซึ่งมีค่ามากกว่า "คำสอน")บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม"ความเห็น (4)

ลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นนะคะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่นงนาท ขอบคุณค่ะ..."ฟ้าคราม" เป็นเด็กน่ารักมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่ารัก จุงเบย.... ค่ะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร.เปิ้ล