ธรรมมาสก์

ธรรมมาสก์ : คือ ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม หลังนี้จัดแสดงไว้ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบันไม่สมบูรณ์ดังรูป

ตามคำบอกเล่าของอาจารย์นฤมล ปิยวิทย์
อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม บอกว่า ธรรมาสก์หลังนี้ได้รับมอบมาจากวัดสระแก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง ซึ่งมีสภาพไม่สมบูรณ์ทั้งสองหลัง

จึงได้ให้คนงานในวิทยาลัยครูซึ่งมีความชำนาญในงานไม้นำทั้งสองหลังประกอบรวมกันขึ้นเป็นรูปดังปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านโนนวัดความเห็น (0)