สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๕๙)

"พฤหัส สวัสดี ศรีสวัสดิ์

พฤหัส สวัสดี ทวีผล

พฤหัส สวัสดี ทุกทุกคน

พฤหัส เปี่ยมล้น พ้นทุกข์ภัย

พฤหัสบดี ทวีศักดิ์

พฤหัส สวัสดิ์ภักดิ์ รักสดใส

พฤหัสบดี มีแรงใจ

พฤหัส สวัสดิ์ชัย ให้ทุกคน"

Morning exercise 11/12/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)