หลักสูตรสัมมนา 2 หลักสูตรแรกของปี 58 ครับ

สวัสดีปีใหม่ 2558 ครับ

ขอต้อนรับปีมะแม ด้วย 2 หลักสูตรแรกของปีครับ ย้ำอีกครั้งว่าเรามุ่งเน้นการเรียนรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การนั่งฟังบรรยายเท่านั้นครับ สำหรับ 2 หลักสูตรแรกคือ
1. การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง - ด้วยแนวคิดที่ว่าภาวะผู้นำควรมีอยู่ในตัวตนของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ผู้บริหารเท่านั้น ลูกน้องที่มีภาวะผู้นำ งานไปรอด แต่ถ้าหัวหน้าขาดภาวะผู้นำ ทั้งงานทั้งคนก็ย่ำแย่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ความเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ท้ังที่รู้ล่วงหน้าและเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน หลายเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้เพราะความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวของหัวหน้าหรือใครบางคนที่อาจจะไม่ใช่หัวหน้า ดังนั้น ภาวะผู้นำจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ งานได้ผล คนพอใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการทำงาน
2. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค AEC - ด้วยแนวคิดที่ว่า ปลายปี 2558 นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ การบริหารบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีความสามารถเพิ่มขึ้น มีกำลังใจเพิ่มขึ้น มีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้น และสามารถบริหารได้ท้นหรือนำต่อสถานการณ์ที่เป็นไปตามทิศทางการบริหารงานบุคคลในอนาคต ต้องอาศัยการมองเพื่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะได้ใช้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรขององค์กรได้อย่างเต็มที่
2 หลักสูตรนี้ จัด ณ โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา โดยหลักสูตรภาวะผู้นำ จัดในวันที่ 5-6 มีนาคม 58 อัตราค่าลงทะเบียนคือ 6,500 บาท ตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกมือ)
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค AEC จัดในวันที่ 14 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 58 เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ รวม 90 ชั่วโมง อัตราค่าลงทะเบียน 40,000 บาทตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างทุกมื้อและเอกสารประกอบการอบรมทั้งหมด)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ 08-1833-6328, 09-5460-6000 email: [email protected], Line Id: getoutocme

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัสความเห็น (0)