มาเรียนสมาธิกันเถอะ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร) พระมหาเถระองค์สำคัญของประเทศไทย ท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของพระครูวินัยธร(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) พระมหาเถราจารย์ด้านวิปัสสนา พระอาจารย์วิริยังค์ทำหน้าที่เผยแพร่วิชชาสมาธิแก่ประชาชนทุกระดับ เป็นระยะเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ผู้เขียน (ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ สมัยอายุ 22 ปี) มีโอกาสได้เข้าศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 32 ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งของพระอาจารย์วิริยังค์ ในช่วงต้นปี 2556 ที่ผ่านมา รู้สึกว่าเรื่องของสมาธิไม่ใช่เรื่องล้าสมัย แต่กลับเป็นเรื่องทันสมัยเป็นสากลเสมอ เพียงแต่ผู้ถ่ายทอด (สาวกของพระพุทธเจ้า) อาจจะต้องปรับปรุงลักษณะการเผยแพร่ให้เข้ากับยุคสมัย ไฮเทคขึ้นแต่ยังคงคุณภาพอยู่เหมือนเดิม

หลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์วิริยังค์ ทำให้เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิม เข้าใจเรื่องการทำสมาธิยิ่งขึ้นในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะในการทำสมาธิ เรื่องระดับของสมาธิ เรื่องของวิปัสสนา(ปัญญาตัวหนึ่ง) สมาธิพัฒนาตนเอง สมาธิพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ สมาธิช่วยรักษาโรค สมาธิกับการทำงาน สมาธิกับการเรียน ฯลฯ ผู้เขียนมักเรียกการเรียนสมาธิแบบนี้ การปฏิบัติแบบนี้ว่า "พุทโธอย่างเป็นระบบ" รู้สึกถูกจริตกับผู้เขียนมาก จึ่งอยากชวนทุกท่านมาเรียนสมาธิ

วิชชาสมาธิได้เข้าสู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ในวันที่ 5 มกราคม 2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ใหม่ ความเข้าใจที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันความเห็น (0)