วันนี้แก้ไขงานที่ทำบอร์ดแนะนำนักศึกษาฝึกงานในส่วนที่เป็นรูปภาพและข้อความ จากนั้นก็ปริ้นแต่มีปัญหาเรื่องปริ้นเพราะเข็มที่ปริ้นสียทำให้เมื่อปริ้นออกมาทำให้รูปเป็นเส้น  พอเปลี่ยนเครื่องปริ้น ปริ้นออกมาแล้วเป็นสีชมพูเหลืองอย่างเดียวนอกจากรูของสีอื่นมันตันใช้กระดาษทิชชูเช็ดแล้วมันยังเป็นเหมือนเดิม  พีเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้ save  ไว้ก่อน เดี๋ยวพี่เขาจะหาตลับหมึกใหม่มาเปลี่ยนให้  จากนั้นก็จดัตู้ม้วนเทปวีดีโอ