ได้พัฒนางานเพราะ "ลปรร. กับหน่วยงานอื่น"      เป็นคำกล่าวของคุณนุชจิเรศ   ตัวแทนจากทีม " EMS2 CT and RIA "     สำหรับ PathoOTOP2  ทีมนี้ทำโครงการเรื่อง "BUN Cre RIA ด่วน"    เป้าหมายของทีมคือ  ให้ผู้ป่วยได้รับผลแล็บได้ภายในเวลาที่กำหนด    เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาอื่นๆ ได้ทันเวลา (ฉายแสงและทำ CT)

ประทับใจทีมนี้...ตรงที่มีความสามารถในการประสานงาน    เริ่มตั้งแต่....การ ลปรร   กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา     คุยกับ  จนท. ในหน่วยงานเดียวกันเพื่อหาข้อตกลง    เมื่อได้แนวทางแล้วก็ทำเป็นข้อตกลงทั้งแบบวาจาและเอกสาร    กำหนดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลต่างๆ   เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นๆ   รวมทั้งใช้สติกเกอร์สีแดง   เพื่อให้สังเกตเห็นได้ชัด

การสื่อสารที่ดีเหล่านี้    ทำให้เกิด  "การทำงานในทิศทางเดียวกัน"

งานของทีมนี้สำเร็จด้วยดีค่ะ   มีการทวงถามผลแล็บน้อยลงมาก     และที่น่ายินดีคือ   ใช่ว่าโครงการจบแล้วจบเลย    แต่จะทำต่อไปเรื่อยๆ   เป็นโครงการที่นำมาใช้กับงานประจำได้เลยและใช้ได้ดี 

คุณนชจิเรศ     นำเสนออย่างคล่องแคล่ว

เพิ่มเติมค่ะ    กลุ่มนี้มีจุดเด่นอีกอย่าง  การสังเกตและจดบันทึก   คือเค้าสังเกตเห็นว่ามีการตามผลแล็บบ่อยเกินไป   เลยจดบันทึกจำนวนครั้งไว้ว่าเป็นปัญหาจริงตามที่รู้สึกหรือเปล่า    เมื่อเห็นว่าเป็นปัญหาเลยหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ

อันนี้แหละ   ที่รู้สึกว่าดีจังเลย   เพราะบ่อยครั้งที่งานรูที๊น...รูทีนแบบพวกเราเนี่ย    เห็นปัญหาเหมือนกันแหละ   แต่...เห็นบ่อยๆ  ก็ชักจะชิน   บางเรื่องก็ไม่ได้แก้ไขปล่อยมันไปตามมีตามเกิด   แต่บางเรื่องแก้ไขแบบบ้านๆ    คือแก้ไขเป็นรายๆ ไป   ไม่จบไม่สิ้น

เห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ....ดีอย่างนี้เอง