ตอนนี้เกรดออกจะครบทุกวิชาแล้วครับ เทอมนี้เด็เกเรคนนี้ ทำเกรดได้เป็นที่น่าพอใจมากครับ หลังจากที่เกเรมานาน ตอนนี้ตั้งใจเรียนขึ้นเยอครับ โดยยึคติเอาไว้เป็นแรงผลักดันตัวเองที่ว่า การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต