คุณธรรมนำความรู้ สู่ความดี ( 1 )

ลำดวน
คนมีความรู้ แต่ไม่มีคุณธรรม จะทำให้สังคมแย่ลงด้วยการใช้ความรู้อย่างไม่มีคุณธรรมไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีคุณธรรมก่อนแล้วจะทำให้ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องดีงาม

"คุณธรรมเริ่มปลูกผังได้ตั้งแต่วัยเด็ก" ดิฉันดีใจมากที่ รมต. กระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน กำหนดนโยบายหลักอยู่ข้อหนึ่งคือ  "คุณธรรมนำความรู้"  ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมกำลังเป็นวิกฤตสำคัญของสังคมเราขณะนี้

ดิฉันเห็นด้วยที่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม น่าจะเป็นเรื่องแรกก่อนการปลูกฝังความรู้ เพราะคนมีความรู้ แต่ไม่มีคุณธรรม จะทำให้สังคมแย่ลงด้วยการใช้ความรู้อย่างไม่มีคุณธรรมไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีคุณธรรมก่อนแล้วจะทำให้ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องดีงาม ทำให้สังคมสงบสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบนั้นคือ  "คุณธรรมนำความรู้ สู่ความดี "

ในเรื่องการส่งเสริม  "คุณธรรมนำความรู้ สู่ความดี "  เป็นชื่อโครงการสำคัญ ของสพท. สุพรรณบุรีเขต 2  นำโดยท่านผอ. อนุสรณ์ ฟูเจริญ ได้ดำเนินการทำโครงการนี้เป็นโครงการหลักที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการนำ I C T มาใช้ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน 3 ปีแล้ว จนกระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับในคณะครู ผู้บริหารทุกคน ทุกโรงเรียนนำสู่การปฏิบัติจนเป็นการส่งเสริม หรือการทำเป็นปกติ ทำเป็นประจำด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้าง จะเล่าต่อไปเรื่อยๆนะคะ

แต่ขอบอกไว้ก่อนว่า กิจกรรมที่เราทำนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ของคูรและบุคลากร ใน สพท.สพ. 2 ทุกคนที่เต็มใจทำและเราภาคภูมิใจในการลงมือทำกิจกรรม โครงการ "คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี " ยิ่งไปกว่านั้น ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนจาก ส ม ศ รอบแรก พบว่าโรงเรียนในสังกัดของเรา 159 โรงเรียนมาตรฐานด้านความดีผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีถึง 156 โรงเรียน ระดับพอใช้ 3 โรงเรียนและไม่มีโรงเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ( เกณฑ์การประเมินมี 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ ปรับปรุง ) อย่าที่บอกไว้นะคะ กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ  หรือการส่งเสริมให้ปฏิบัติ ทำอย่าไรบ้างจะเล่าในตอนต่อๆไปคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากลำดวน

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี

หมายเลขบันทึก: 58273, เขียน: 09 Nov 2006 @ 21:22 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

จะรอติดตามตอนต่อไปคะ

  • ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด สพท.สพ.2

สวัสดีค่ะ

* คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี*****เห็นด้วยค่ะ.....

saard2552
IP: xxx.121.46.188
เขียนเมื่อ 

ต้องช่วยกันลงมือทำ ฝึกหัดต่อไปอีก

พา ม่อนมาเยี่ยมครับ