• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

คุณธรรมนำความรู้ สู่ความดี ( 1 )

  คนมีความรู้ แต่ไม่มีคุณธรรม จะทำให้สังคมแย่ลงด้วยการใช้ความรู้อย่างไม่มีคุณธรรมไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีคุณธรรมก่อนแล้วจะทำให้ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องดีงาม  

"คุณธรรมเริ่มปลูกผังได้ตั้งแต่วัยเด็ก" ดิฉันดีใจมากที่ รมต. กระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน กำหนดนโยบายหลักอยู่ข้อหนึ่งคือ  "คุณธรรมนำความรู้"  ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมกำลังเป็นวิกฤตสำคัญของสังคมเราขณะนี้

ดิฉันเห็นด้วยที่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม น่าจะเป็นเรื่องแรกก่อนการปลูกฝังความรู้ เพราะคนมีความรู้ แต่ไม่มีคุณธรรม จะทำให้สังคมแย่ลงด้วยการใช้ความรู้อย่างไม่มีคุณธรรมไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีคุณธรรมก่อนแล้วจะทำให้ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องดีงาม ทำให้สังคมสงบสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบนั้นคือ  "คุณธรรมนำความรู้ สู่ความดี "

ในเรื่องการส่งเสริม  "คุณธรรมนำความรู้ สู่ความดี "  เป็นชื่อโครงการสำคัญ ของสพท. สุพรรณบุรีเขต 2  นำโดยท่านผอ. อนุสรณ์ ฟูเจริญ ได้ดำเนินการทำโครงการนี้เป็นโครงการหลักที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการนำ I C T มาใช้ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน 3 ปีแล้ว จนกระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับในคณะครู ผู้บริหารทุกคน ทุกโรงเรียนนำสู่การปฏิบัติจนเป็นการส่งเสริม หรือการทำเป็นปกติ ทำเป็นประจำด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้าง จะเล่าต่อไปเรื่อยๆนะคะ

แต่ขอบอกไว้ก่อนว่า กิจกรรมที่เราทำนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ของคูรและบุคลากร ใน สพท.สพ. 2 ทุกคนที่เต็มใจทำและเราภาคภูมิใจในการลงมือทำกิจกรรม โครงการ "คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี " ยิ่งไปกว่านั้น ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนจาก ส ม ศ รอบแรก พบว่าโรงเรียนในสังกัดของเรา 159 โรงเรียนมาตรฐานด้านความดีผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีถึง 156 โรงเรียน ระดับพอใช้ 3 โรงเรียนและไม่มีโรงเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ( เกณฑ์การประเมินมี 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ ปรับปรุง ) อย่าที่บอกไว้นะคะ กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ  หรือการส่งเสริมให้ปฏิบัติ ทำอย่าไรบ้างจะเล่าในตอนต่อๆไปคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 58273
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

จะรอติดตามตอนต่อไปคะ

  • ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด สพท.สพ.2

สวัสดีค่ะ

* คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี*****เห็นด้วยค่ะ.....

ต้องช่วยกันลงมือทำ ฝึกหัดต่อไปอีก

พา ม่อนมาเยี่ยมครับ