ชื่อเรื่อง  คุณธรรมนำความรู้

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

ข้อความ ตามที่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุคปฏิรูปการปกครองได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในวันแรกๆ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า จะเปลี่ยนจุดเน้นหรือเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการใหม่ โดยจะเน้นให้ผู้เรียนมี “คุณธรรมนำความรู้” ไม่ใช่ความรู้คู่คุณธรรมที่ใช้กันมาเหมือนแต่ก่อน จนกลายเป็นสโลแกนที่อ้างถึงของคนทั่วไป โดยเฉพาะคนวงในการศึกษา แต่ในการปฏิบัติจริงแล้วกลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะสถานศึกษาส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเก่งด้านวิชาความรู้เป็นหลัก ไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในด้านคุณธรรมเท่าใดนัก ซึ่งหากสามารถนำการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาความรู้กับด้านคุณธรรมขึ้นตราชั่งแล้ว คงจะเอียงกะเท่เล เพราะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านความรู้ทางวิชาการนั้น มีน้ำหนักกว่าการสอนด้านคุณธรรมหลายเท่า การบูรณาการเข้าด้วยกันก็มีน้อยเต็มที จึงเกิดปัญหาตามมามากมาย

หมายเหตุ  เพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kroothai.org/webboard/view.php?No=888 นะครับ

คุณภัทร์  สังกลม  9/11/2549