ทีม Endocrine อายุรกรรม ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการเบาหวานประจำปี ๒๕๔๙ สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ในหัวข้อ Diabetes Management : Inhospital Care มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าประชุมกว่า ๔๐๐ คน

เสียดายที่ดิฉันเพิ่งรู้ในวันนี้จึงไม่ทันได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รู้ล่วงหน้า ที่นำมาบันทึกไว้ก็เพื่อให้สมาชิกได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ที่ไหนบ้าง ทางทีมผู้จัดบอกว่าจะจัดการประชุมวิชาการแบบนี้ทุกปีในเดือนพฤศจิกายน กำหนดหัวข้อการประชุมให้สอดคล้องกับวันเบาหวานโลกในแต่ละปี จึงเป็นโอกาสดีที่ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานจะได้ update ความรู้ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙