เก็บตกลอยกระทง (7/11/2557)

ในวันนี้เป็นพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมวันลอยกะทงให้กับนักเรียนทุกคนเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ (กินนอน) นักเรียนไม่สามารถออกไปลอยกะทงข้างนอกโรงเรียนได้ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีมากมาย เช่น การประกวดรำวงย้อนยุค ประกวดการทำกระทง การแสดงของแต่ละช่วงชั้น ผมได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)