งานราชภัฏวิชาการนวทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1/12/57)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการจัดงานราชภัฏวิชาการนวทศวรรษขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและจุดเด่นของหลักสูตรที่เปิดสอน การจัดกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและจุดเด่นของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไปในอนาคตได้

ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแข่งขัน เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล การประชุม สัมมนา และการเสวนาวิชาการ การประกวดแข่งขันร้องเพลงและวงดนตรี นิทรรศการวิชาการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และในวันสุดท้ายของการจัดงานจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราชด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)