สอนแทน ม.3 | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันที่ 20 พ.ย 2557 ทางโรงเรียนดาราได้มีการนำนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ไปเข้าค่ายลูกเสือ

ณ.ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม โดยเราต้องทำการสอนแทน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะเนื่องจากครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูชายต้องไปหมด จึงได้สอนแทนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนในเรื่องระดับของเทคโนโลยี ทั้งสามระดับ โดยให้นักเรียนทำมายแมบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)