กานตพงศ์ อาจองกุล

วิขาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee53181011
สมาชิกเลขที่196857
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 ประวัติย่อๆของผมครับ

     ชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 จบจากโรงเรียบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครับโรงเรียนนี้ ทำให้ได้เจอครูดี ๆ เพื่อนดี ๆ ที่นี้สอนให้รักเพื่อน สอนให้เคารพ สอนอะไรหลายอย่างได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ รักที่นี้มาก ๆ

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบจากโรงเรียบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่นเดียวกันครับ

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบจากโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีม.ปลายที่เดียวของอำเภอ เปิดสอนแต่มัธยม ถือเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอละครับพื้นที่กว้างขวาง แต่ก็เป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นไปหมด สำหรับโรงเรียนนี้ก็ให้ได้รู้จักความเป็นตัวตนของตัวเองได้มากขึ้นโรงเรียนนี้เค้าหากิจกรรมให้ทำแบบไม่ต้องกลัวเบื่อกันเลยค่ะ สุดท้ายก็จบมาด้วยความราบรื่น เตรียมตัวก้าวสู่รั้วมหาลัยต่อไป

     และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่