นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ.

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : นักศึกษา(คฤหัสถ์) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตร้อยเอ็ด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 สนใจสอบถามได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-518364 , 043-516076 ต่อ 0 โทรสาร 043-514618


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)