ภาษาไทยน่ารู้​ : การสอนสะกดคำ (๗๖)

ภาษาไทยน่ารู้ : การสอนสะกดคำ

.........การสอนสะกดคำในภาษาไทย ทั้ง ๒ วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้อง แต่วิธีไหนที่ท่านคิดว่าจะช่วยให้เด็กๆอ่านได้ดี และนำไปสู่การเขียนที่ถูกต้องได้ดีกว่ากัน

.........การสะกดคำ หมายถึง การอ่านโดยนำพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคำอ่าน

๑. วิธีการสะกดตามรูปคำ

กา สะกดว่า กอ - อา - กา

กาง สะกดว่า กอ - อา - งอ - กาง

ก้าง สะกดว่า กอ - อา - งอ - กาง - ไม้โท - ก้าง

๒. วิธีการสะกดคำโดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด

ราง สะกดว่า รอ - อา - รา - รา - งอ - ราง

ร้าง สะกดว่า รอ - อา - รา - รา - งอ - ราง - ราง - ไม้โท - ร้าง

.........ขอเชิญสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

มีครูหลายท่านถามคุณมะเดื่อว่า.....จะให้เด็กสะกดคำอย่างไร วิธีไหนจึงจะถูกต้อง คุณมะเดื่อก็ตอบว่า ....วิธีไหนก็ได้ แต่ขอให้เด็กอ่านได้ และเขียนได้ถูกต้อง .... นั่นแหละเป็นวิธีที่ถูกต้องจ้ะ

วิธีแรกนะคะ เคยเนียน เคยใช้ แล้วได้ผล ส่วนวิธีที่สองไม่มีประสบการณ์ และเห็นว่ามัน ออ ออ มอ ออม ไม้ โท อ้อมไปหน่อย เหนื่อยนะสั้นๆ ถ้าเป็นวิธีแรก แต่ถ้าเป็นวิธีหลัง คงจะเหนื่อย น า น ... ขออภัย อารมณ์เกินปกติเล็กน้อยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ครูที่ผมได้พบเจอมีศรัทธากับวิธีที่สองครับ ซึ่งผมเองก็เรียนมาแบบวิธีที่สองครับ.... สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ "จำรูป" กับ "จำเสียง" ถ้าเป็นทางภาษาจีนเขาอาจถนัดวิธีแรก.... แต่สำหรับคนไทย เสน่ห์ของเราคือเสียงครับ ภาษาเราจะจำเสียงได้ดี เรามีตั้ง ๕ เสียง เชียวครับ.... ดังนั้น สำหรับผม ขอสนับสนุนวิธีที่สองครับ จำด้วยจังหวะหรือเสียงดนตรีนั่นเอง....

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณครูมะเดื่อ ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

"วิธีไหนก็ได้ แต่ขอให้เด็กอ่านได้ และเขียนได้ถูกต้อง .... นั่นแหละเป็นวิธีที่ถูกต้อง"


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณหมอดารนี ชัยอิทธิพร

"วิธีแรกนะคะ เคยเรียน เคยใช้ แล้วได้ผล"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ฤทธิไกร มหาสารคาม

"สำหรับคนไทย เสน่ห์ของเราคือเสียงครับ ภาษาเราจะจำเสียงได้ดี เรามีตั้ง ๕ เสียง เชียวครับ.... ดังนั้น สำหรับผม ขอสนับสนุนวิธีที่สองครับ จำด้วยจังหวะหรือเสียงดนตรีนั่นเอง..."


เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณครูมะเดื่อ คุณหมอดารนี อาจารย์ฤทธิไกร ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว การสอนสะกดคำทั้งสองวิธีดี วิธีแรก เหมาะกับเด็กที่เรียนรู้ได้เร็ว จำเก่ง จะเรียนรู้ได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับอ่านเพื่อไปสู่การเขียน ส่วนวิธีที่สอง จะช่วยให้เด็กที่เรียนรู้ช้าอ่านได้ดีกว่า เหมาะกับการสอนเน้นการอ่าน สอนซ่อมเสริม...ชอบทั้งสองวิธี ...การนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของครูและเด็กด้วย ...วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ทำให้เด็กอ่านออก เขียนได้ ค่ะ