เมื่อเช้ามีประชุมกับพยาบาลรุ่นบิ๊กในกระทรวงสาธารณสุขที่นี่ ได้ประโยชน์มากๆค่ะ

สาระสำคัญคือ เค้าเป็นคนดูแลงานผู้สูงอายุของจังหวัด แล้ว เค้าเห็นว่า งานสหวิทยาการที่ทำๆกันอยู่ระดับจังหวัดนั้น ยังขาด ทันตบุคลากรเข้าไปร่วม วันนี้เลยขอมาคุยกับทีมทันตกรรมผู้สูงอายุ ของ UBC ว่าจะ วางแผนและลงมือทำโครงการอะไรร่วมกันได้บ้าง

ก็คุยกันแบบกันเอง 5 คน มีคุณหัวหน้าพยาบาลพิเศษคนนี้ อ.ที่ปรึกษาของผู้เขียน 2 คน (เป็นทันตแพทย์ทั้งคู่) ผู้เขียนเอง แล้วก็เพื่อนที่เรียนป.เอกด้วยกัน (เป็น dental hygienist)

ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจมากๆ สรุปได้ว่ามี 3 งานหลักที่ทำได้เลยเร็วๆนี้

1. ในเอกสารอ้างอิงที่มีเก็บไว้ตามสถานพยาบาลต่างๆนั้น ต้องเพิ่ม สุขภาพช่องปากเข้าไปด้วย เอกสารอ้างอิงนี้เป็นแฟ้มแบบห่วงขนาด ครึ่งนึงของกระดาษ A4 ปกแข็ง มีแยกเป็นส่วนๆ เป็นการ์ดแข็งๆ สี่สี  เคลือบกันน้ำ สรุปย่อความรู้ทั่วไปและทักษะการดูแลแก้ไข Geriatric Giants แต่ละด้าน เป็นเครื่องมือให้บุคลากรสาธารณสุขอ้างอิงถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบปัญหา แฟ้มนี้จะเก็บไว้ในที่ที่เข้าถึง ใครก็หยิบได้ง่ายๆ

วางแผนว่าจะเิ่พิ่ม สุขภาพช่องปากเข้าไปในโมเดล วงจรอุบาทว์ (vicious cycle) ของ Geriatric Giants ที่อยู่หน้าแรกของแฟ้ม (ปัญหาอื่นๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเช่น ภาวะปัสสวะเล็ด ปัญหาหกล้ม ปัญหาแผลกดทับ ภาวะหลงลืม ปัญหาโภชนาการ หูตาฟ้าฟาง ฯลฯ) เพื่อให้เห็นความสำคัญว่าผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมเป็นอย่างไรบ้าง แ้ล้ัวก็ เพิ่มความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้รวมเข้าไปในเอกสารนั้นด้วย แยกเป็นอีก section นึง

 2. ร่วมประชุมผ่านวีดีโอกับทีมสหวิทยาการทั่วจังหวัด เพิ่ม profile ของทันตบุคลากรให้บุคลากรสาขาอื่นๆรู้จัก ให้เวลา 2 ชม. เสนองานหรือพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้ที่ต้องการ ผู้เข้าร่วมสนทนามีประมาณร้อยกว่าคน จากหลายสาขา  (จังหวัดนี้ใหญ่กว่าประเทศเราอีกค่ะ ประชุมเลยต้องเป็น vdo conference)

3. สร้างเอกสารการสอนแบบ PBL ให้ คณะ family practice ที่เค้ามีหลักสูตร "interdisciplinary care for elders" อยู่แล้ว ตอนนี้เค้ามี module เรียนรู้เรื่อง ปัญหาโภชนาการ ในผู้สูงอายุ เค้าี่ต้องการให้ทางทันตะไปร่วมเขียน PBL case ด้วยโดยด่วน

--------------------------------------------------------------------------- 

เครือข่ายงานการดูแลผู้สูงอายุระดับจังหวัดนี้ เค้าแน่นมากค่ะ แล้วเค้าก็ประสบความสำเร็จในโครงการผ่านๆมามากๆ  เห็นแล้วดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่านหัวหน้าพยาบาลพิเศษท่านนี้