UKM-8 : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 1 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : จินตนา ศิริวัฒนโชค
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มต้นจากการหาพ่อแบบแม่แบบ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่มีระบบ 2 ขั้น จึงใช้วิธีการคัดเลือกจากบุคลากรที่มีผลงานดีเยี่ยม แล้วนำคนเหล่านั้นเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ในมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการ KM เข้ามาเสริมจนปัจจุบันมี 4 รุ่นแล้ว แล้วคัดเลือก best performer จากแต่ละกลุ่มเป็น model สำหรับขยายองค์ความรู้และการปฏิบัติต่อตลอดจนเสริมสร้างชุมชนพัฒนาทุนมนุษย์ ตามสาขาของ best performer ในแต่ละคน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การสร้าง และคัดเลือก Best performer เพื่อเป็น model 
         2. การสร้าง COP เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์

คุณลิขิต
         1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
         2. นางสุนิสา พรหมมณี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#จินตนา#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ศิริวัฒนโชค

หมายเลขบันทึก: 58211, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)