วันที่ 9 พ.ย. 2549 สำนักวิทยบริการจัดอบรมการใช้ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย จาก ม.ขอนแก่น/ม.เชียงใหม่/ม.เทคโนโลยีสุรนารี/ม.บูรพา/ม.ศิลปากร/ม.แม่โจ้/ม.นเรศวร/ม.สุโขทัย/ม.อุบล/ม.มหาสารคาม/ม.วลัยลักษณ์ บรรยากาศเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง มีการร่วมกันจัดทำ Blog เกี่ยวกับห้องสมุด ระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงเทคนิคการทำ Blog ทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามกันทุกรายละเอียดในการจัดทำ Blog

เริ่มการอบรมโดยการกล่าวถึง การจัดการความรู้ และโยงมาใช้เครื่องมือที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลา 3 ชั่วโมงกำลังพอดีกับการสร้าง Blog