ข่าวปัญหาการศึกษา (2) - โรงเรียนในฝัน : มายาภาพหรือความจริง? - จีรวรรณ

โรงเรียนในฝัน : มายาภาพหรือความจริง?

ชื่อเรื่อง : มายาภาพหรือความจริง?  
ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 49  (หน้า 13)

ในปี 2546 รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะให้มีโรงเรียนในฝันอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชนที่อยู่ในชนบท ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในท้องถิ่นใกล้บ้าน

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ประเมินโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โรงเรียนในฝัน โดยโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนในฝันอย่างแท้จริง การได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น โรงเรียนจะต้องเตรียมการมากมายเพื่อให้ได้คำรับรองว่า "ผ่านการประเมิน" โดยทางโรงเรียนมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย หรือแสดงออกถึงความต้องการของโรงเรียน และชุมชนว่าต้องการเห็นโรงเรียนเป็นอย่างไร หรือฝันที่จะเห็นโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร แต่โรงเรียนคือผู้ที่จะต้องเตรียมการเพื่อ "รับการประเมิน" ตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยคณะกรรมการประเมิน

การดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนในฝันภายใต้งบประมาณที่จำกัดจากรัฐ และภายใต้ความพร้อมที่จำกัดของโรงเรียน ได้ทำให้โรงเรียนต้องขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อแสวงหาแหล่งทรัพยากร และความร่วมมือต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนจึงจะสามารถดำเนินงานได้สำเร็จ

เป้าหมายสำคัญของโรงเรียนในฝัน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนาระบบไอซีที รวมทั้งการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล

ชื่อผู้บันทึก : จีรวรรณ เศวตพงษ์      วันที่ 9 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จีรวรรณ เศวตพงษ์ความเห็น (3)

ตั้งใจหาข่าวนะไม่ใช่มัวแต่นั่งแชทกับผู้ชาย
ดร.กฤษดา
IP: xxx.177.21.239
เขียนเมื่อ 
โรงเรียนในฝันหลักการดีครับ แต่ในทางปฏิบัติมีปัญหามาก  ปัญหาโรงเรียนในฝันก็น่าสนใจมาก เมื่อวันก่อน ไทยรัฐลงข่างว่า รัฐจ้าง มศว.ประเมินครุณภาพโรงเรียนในฝันลองติดตามดูนะ-อจ.กฤษดา
เขียนเมื่อ 

จากที่ผมได้ไปฝึกสอนโรงเรียนในฝันมา ผมพบว่าการที่สอนโรงเรียนนี้เป็นเรื่องที่ดี โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยี ต่าง ๆ มาใช้ และกิจกรรมต่าง ๆที่สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียน รู้ได้เอง แต่ ปัญหาอยู่ตรงที่เวลาและจำนวนครูที่จะจัดกิจกรรม

คำสำคัญ (Tags)

#จีรวรรณ

หมายเลขบันทึก

58203

เขียน

09 Nov 2006 @ 16:36
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 07:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก