การดำเนินการประสานงาน โครงการผลิตและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในรายการวิทยุออกอากาศ ทางคลื่น FM 95.75 MHZ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ชื่อรายการสนทนาสด “สร้างสุขภาพ” วันเวลาออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 13.00-14.00 น.

1.ท่านคาดหวังอะไรบ้าง อย่างไร
 คาดหวังว่า รายการวันนั้น 2 พฤศจิกายน 2459 แขกผู้มาสนทนาสด เป็น “สมัชชาคนป่าพะยอม” ว่ารายการราบรื่น ลื่นไหล สนทนาได้ตรงตามประเด็นของการกำหนดไว้ และตนเองต้องทำหน้าที่ ควบคุมรายการ (บริหารเวลา และบริหารคน คือ ทั้งดีเจ ของ อสมท และแขกรับเชิญ เนื่องจาก ครั้งแรก ทางดีเจ อสมท คงไม่คุ้นเคยกับวิธีการของเราที่เรากำลังศึกษางานของเราที่ลงไปถึงประชาชนจริงเพื่อสู่ความยั่งยืนในสุขภาพของเขาเอง) โดยให้รายการไปอย่างสบายๆ ไม่ใช่ต้อนแขกรับเชิญให้เครียด หรือไปโชว์ว่าพิธีกร เก่ง ในการสนทนาสด แต่ต้องใช้เวทีนี้ให้แขกเท่านั้น ให้เขามีความสุขในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจูงใจให้ผู้รับฟังซึ่งเป็นกลุ่มที่หลากหลาย
 
2.อะไรที่ได้จากการดำเนินรายการ ที่เกินความคาดหวัง
และอย่างไรบ้าง
แขกที่รับเชิญมีการเติมเต็มกันและกัน(คล้ายมืออาชีพ)คือวันนั้นแขกมีสองคน ประธานและเลขานุการของสมัชชาคนป่าพะยอม ดูไปแล้ว สองคนนั้นมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ได้รับมอบหมายมากๆ สังเกตจากเตรียมตัวมาพบกับเรา และมาไปสถานีวิทยุเอง(อย่างตั้งใจ) มีการไปก่อนเวลา และเสร็จภารกิจลงก็เดินทางกลับเองก่อนเราเสียอีก (ไม่ทำตัวเป็นภาระแก่ผู้อื่นเลย)


3.อะไรที่ไม่ได้ตามคาดหวัง อย่างไรบ้าง
 หวังหลายๆอย่าง
-อย่างแรก เรื่องของ พิธีกรในรายการ คือ ดีเจ ของ สถานีวิทยุ อสมท ยังต้องดำเนินรายการร่วมกับเรา(บอกว่าเป็นรูปแบบรายการที่ต้องคงไว้ซึ่งพิธีกร อสมท ด้วย)
-อย่างที่สอง เราเองห่างจากไมล์มากเกินไป เสียงของคำถามที่ยิงไป(เป็นคำถามที่อยู่ในรายละเอียดของโครงการฯ) เบาเกินไป
-อย่างสุดท้าย ไม่ได้บันทึกเสียงการสนทนาในครั้งแรกนี้ไว้ (ต้องโทษตัวเองที่ละเลยไป....)

4.กลับไปหลังจากวันนี้ จะทำอะไรต่อ อย่างไรบ้าง
-ต้องปรับให้ตัวเองไปนั่งห้องเดียวกับ ดีเจ อสมท เพื่อให้เสียงออกมาชัดเจน
-ต้องบันทึกเสียงในรายการให้ได้ และไม่ลืมแน่นอน


5.ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้าง จากการที่ได้เป็นผู้ประสานงานโครงการ และการเป็นพิธีกรสนทนาสดๆ
 การคุยในรายการ “สด” หากผิดแล้วผิดเลย แต่ยังสามารถปรับแก้ได้ในท้ายรายการ(ต้องทำให้ได้)เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารหรือวิชาการผิดๆไป หรือคำพูดที่ไม่สุภาพ จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และพร้อมที่จะรับคำติได้เสมอเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไปนั่นเอง.....