ชื่นชมกระบวนการสรรหาอธิการบดี มวล. : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

           วันที่ ๔ พ.ย. ๔๙   ผมเข้าร่วมประชุมสภา มวล.   มีวาระที่สำคัญมากเข้าที่ประชุม   คือ รายงานผลการสรรหาอธิการบดี  
         
          สิ่งที่ผมชื่นชมมาก  คือ กระบวนการสรรหาอธิการบดี และรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ

          กระบวนการสรรหาฯ ใช้เวลา ๖ เดือน   มีขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากมาย   เป็นกระบวนการเชิง "ผูกมิตรสร้างสรรค์"   ไม่ใช่แบบ  "แข่งขันคัดออก"   นี่คือนวัตกรรมในการสรรหาฯ และน่าจะเป็นต้นแบบของการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย

          รายงานนี้จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ มวล.   ผู้สนใจดูได้จาก  www.wu.ac.th

          ประธานคณะกรรมการสรรหา คือ คุณไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม

          ผู้ได้รับการเสนอให้เป็นอธิการบดี   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหาฯ  คือ  รศ.ดร.ไทย   ทิพย์สุวรรณกุล   และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   และกำลังดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วิจารณ์   พานิช
๔  พ.ย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#ลปรร.#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์#กระบวนการสรรหาอธิการบดี

หมายเลขบันทึก: 58196, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)