ชื่นชมกระบวนการสรรหาอธิการบดี มวล. : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

  ติดต่อ

           วันที่ ๔ พ.ย. ๔๙   ผมเข้าร่วมประชุมสภา มวล.   มีวาระที่สำคัญมากเข้าที่ประชุม   คือ รายงานผลการสรรหาอธิการบดี  
         
          สิ่งที่ผมชื่นชมมาก  คือ กระบวนการสรรหาอธิการบดี และรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ

          กระบวนการสรรหาฯ ใช้เวลา ๖ เดือน   มีขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากมาย   เป็นกระบวนการเชิง "ผูกมิตรสร้างสรรค์"   ไม่ใช่แบบ  "แข่งขันคัดออก"   นี่คือนวัตกรรมในการสรรหาฯ และน่าจะเป็นต้นแบบของการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย

          รายงานนี้จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ มวล.   ผู้สนใจดูได้จาก  www.wu.ac.th

          ประธานคณะกรรมการสรรหา คือ คุณไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม

          ผู้ได้รับการเสนอให้เป็นอธิการบดี   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหาฯ  คือ  รศ.ดร.ไทย   ทิพย์สุวรรณกุล   และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   และกำลังดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วิจารณ์   พานิช
๔  พ.ย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 58196, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:17:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สภามหาวิทยาลัย#ลปรร.#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์#กระบวนการสรรหาอธิการบดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)