การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

 การจัดการความรู้ในโรงเรียนตะคร้อพิทยา

โรงเรียนตะคร้อพิทยา   เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ตั้งอยู่เลขที่   333  หมู่  13            ต.ตะคร้อ  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์   เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  136  ไร่  มีนักเรียนทั้งหมด  458  คน  ครูประจำการ  15  คน  พนักงานราชการ  3 คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  ฉากเบื้องหลังของโรงเรียนเป็นภูเขา บรรยากาศในโรงเรียนดูร่มรื่น  สะอาดสะอ้าน  หากพูดถึงโรงเรียนตะคร้อพิทยา  บางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตร  ซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกัน  น้อยคนนักที่จะรู้ว่าโรงเรียนตะคร้อพิทยาของเรามีอาณาเขตติดกับจังหวัดลพบุรี

                       มาเข้าเรื่อง  การจัดการเรียนรู้  ดีกว่า  วันหนึ่งท่านผู้อำนวยการ อนันต์  หาญณรงค์  แจ้งให้ครูประจักษ์  โพธิ์วัด  ครูสมหวัง  เสืองามเอี่ยม ื้นที่การศึกษานครสวรค์ เขต  และครูธนพร  ยมรัตน์  เข้ารับฟังคำบรรยายของท่าน              ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ  และคณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ว่าโรงเรียนตะคร้อพิทยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม  โครงการวิจัยและพัฒนา        นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้  หรือที่เรียกว่า  KM  (Knowledge  Management)  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฟังแล้วก็ยังงง ๆ  ว่า การจัดการเรียนรู้  หรือ  KM  นี้เป็นอย่างไร  ต่อมาตัวแทนโรงเรียนคือ ท่านผู้อำนวยการอนันต์  หาญณรงค์ และครูสังวร ยมรัตน์  เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่จังหวัดพิษณุโลก  ท่านผู้อำนวยการได้มาขยายผลในที่ประชุมครู  พร้อมแจกเอกสารให้ครูทุกท่านได้ศึกษา  ฟังแล้ว  ศึกษาแล้ว  เข้าใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี  ต่อมา ท่าน ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ  และคณะได้มาเยี่ยมเยียน  ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม  ทำให้เรารู้เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ มากขึ้น  แท้จริงที่เราปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำทุกวันนี้  ก็คือ  การจัดการเรียนรู้ นั่นเอง  เพราะเรามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมครู  หรือสัมมนากลุ่มย่อย  เพื่อหาวิธีการต่าง ๆ  มาแก้ปัญหานักเรียน  ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อครูทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน  ท่านผู้อำนวยการอนันต์  หาญณรงค์ จึงให้ครูทุกคนเขียน  “KM”  ลงในสมุดบันทึกอย่างน้อยคนละ  1  เรื่อง  เพื่อจะนำไปลงบล็อกอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งครูทุกคนก็เขียนเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ  อย่างมีความสุข  ซึ่งก็หวังว่า  การจัดการเรียนรู้  ที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้คงเดินมาถูกทาง  และจะสามารถนำมาพัฒนาองค์กรของเราให้ดีขึ้น  มากกว่าจะมาเป็นภาระให้กับโรงเรียนและครู...  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนพร

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 58189, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)