การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ

การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
   การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ                     ในปีการศึกษา   2549  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการ  วันแม่แห่งชาติ  จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับครูในกลุ่มสาระ ฯและครูทุกท่านในที่ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม  ที่ควรให้นักเรียน  ผู้ปกครองและครูในทุกกลุ่มสาระฯ  ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม  ซึ่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่จะบูรณาการทุกกลุ่มสาระอีกทางหนึ่ง  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  2549  มติที่ประชุมตกลงว่าควรเชิญตัวแทนแม่ของนักเรียนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ห้องละ  10  คน   ในตอนเช้านิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต  ข้าวสาร อาหารแห้ง  จำนวน  9  องค์   จัดกิจกรรมบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ  โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระศิลปะ  จัดให้มีการรำถวายพระพร  การเล่นดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ  กลุ่มสาระภาษาไทย  จัดประกวดการเขียนเรียงความ  การพูดสุนทรพจน์  และการแสดงของนักเรียนในหัวข้อ แหล่พระแม่ไหมไทย   การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  การเล่านิทาน เรื่อง  ตาบอดสอดตาเห็น  การแสดงละคร เรื่อง  พระคุณแม่  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดประกวดการจัดทำการ์ดอวยพรเป็นภาษาอังกฤษ  และกลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดประกวดการจัดป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  และประกวดภาพ อุ่นรักจากแม่                      จากการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร   นักเรียนมีความรักแม่มากขึ้น  เพราะกิจกรรมนี้เรียกน้ำตาจากบรรดาลูก ๆ  แม่    และครูที่ร่วมกิจกรรมไปไม่น้อยทีเดียว  นอกจากนี้ยังได้ปั้นพิธีกรน้อยหน้าใหม่ซึ่งมีหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ  จะเป็นใครไปไม่ได้  ก็ น้องโนรี และน้องนงลักษณ์  ม.4/1  โดยการฝึกซ้อมดูแลของพิธีกรประจำโรงเรียนของเรา ก็ครูสมหวัง ไงเล่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และเกิดบังเกิดผลดีต่อนักเรียน  ก็เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักการฯ  และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมจนสามารถทำให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดได้  แต่จากผลการประเมินที่เก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง  นักเรียน  และครู  พบว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีข้อบกพร่องบางประการ เช่น การบริการน้ำดื่ม  ซึ่งทางฝ่ายการจัดกิจกรรมขอน้อมรับไว้  และจะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนพร

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมแบบบูรณาการ

หมายเลขบันทึก: 58187, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:09 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 21:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)