วันนี้เขียนบทวิทยุต่อจากเมื่อวานนี้  โดยวันนี้มีการพูดคุยถึงความคืบหน้าและปัญหาต่างในการเขียนบทรายการวิทยุและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีก  ในการพูดคุยกันครั้งนี้อ.วิจิตรได้บอกหลักการเขียนแบบง่ายๆว่า  ให้เรามองจากภาพรวมก่อน  แล้วค่อยแตกประเด็นต่างออกมาก  เป็นหัวข้อต่างๆ  ช่วงบ่ายลงสตูดิโอช่วยพี่จิโรภาส  บันทึกเสียง  เนื่องจากห้องบันทึกเสียงใช้งานอยู่จึงต้องใช้สตูดิโอเป็นที่บันทึกเสียงแทน