Baby Research : 7. สรุปแบบไม่สรุปโจทย์วิจัยสถาบัน

   ตั้งชื่อบันทึกแบบ งง ๆ  ว่าตกลงสรุปโจทย์วิจัยสถาบันหรือไม่สรุปแน่ เป็นการสรุปเบื้องต้น แต่ยังไม่สรุปแบบชัดเจน รอการพิจารณาจากประธานที่ปรึกษางานวิจัยสถาบัน (ท่านคณบดี : รศ.มาลินี ธนารุณ)

    วันนี้ผมนัดประชุมสำนักงาน ช่วงตอนเที่ยงเป็นการแจ้งเรื่องประชุมสำนักงานแบบ Online ไม่ใช้กระดาษ ตอนบ่ายโมงถึงบ่าย 2 โมง เป็นการลปรร. เรื่อง โจทย์วิจัยสถาบัน มีอาจารย์พี่เลี้ยงมา 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย อ.โอปอร์ วีรพันธุ์ และอาจารย์กาญจนา จิตติพร (มาแบบแว๊บ ๆ ) ส่วนอ.ศุภวิทู วันนี้มีภารกิจ แต่ได้เรียกเจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ สรุปโจทย์วิจัยสถาบันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน อ.ภัสสุรีย์ มีภารกิจเช่นกัน แต่งานแผนก็ได้มีการพูดคุยกันและสรุปโจทย์วิจัยสถาบันออกมาได้ครับ

 

   
   

                              บรรยากาศการ ลปรร. เรื่อง โจทย์วิจัยสถาบัน     ขอสรุปสรุปแบบไม่สรุปโจทย์วิจัยสถาบัน ที่ได้ในแต่ละวงดังนี้ครับ

 • งานธุรการ

  สนใจทำเรื่อง การพัฒนางานธุรการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี งบประมาณ 2549
  (งานธุรการ หมายถึง หน่วยยานพาหนะ / หน่วยช่างเทคนิค / หน่วยประชาสัมพันธ์)
  ทีมงานที่ร่วมกันทำ มี คุณชรินทร์ คุณจักรพงศ์ คุณวายุส์ และคุณเกษม (สัดส่วน 30: 30 : 30 : 10)
  ทีมนี้คุณชรินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
 • งานการเงินและพัสดุ

  - การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ 
    ทีมงานที่ร่วมกันทำ มี คุณกมลพร คุณสำเริง คุณรวิศสกุล และ
    คุณอนุวัทย์   มีคุณกมลพร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

   -รายงานสรุปปริมาณการถ่ายเอกสาร
    ทีมงานที่ร่วมกันทำ มีคุณขวัญเรือน คุณสุพรรษา คุณพริ้มเพรา
    มีคุณขวัญเรือน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

   - การพัฒนาฐานข้อมูลพัสดุ
     ทีมงานที่ร่วมกันทำมีคุณดาวรุ่ง คุณขวัญเรือน คุณสมภพ
     มีคุณดาวรุ่ง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

   - รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ห้องปฏิบัติการส่ง
      เสริมสุขภาพ (กายภาพบำบัด) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง
      (งบประมาณ 2547 - 2549
  )
      ทีมงานที่ร่วมกันทำมี คุณสำเริง คุณรวิศสกุล คุณสุพรรษา
      มีคุณสำเริง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
 • งานนโยบายและแผน

  - ประเมินระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและ
     การวิจัย
     ทีมงานที่ร่วมกันทำมี คุณธราดล คุณสมภพ คุณนิตยา
     คุณสิริภัสณ์ และคุณสริตา
     มีคุณธราดล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (สัดส่วน 50 : 20 : 10
     : 10 : 10)

   - การประเมินอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
     ทีมงานที่ร่วมกันทำมี คุณนิตยา คุณสิริภัสณ์ คุณสริตา
     คุณธราดล คุณสมภพ และคุณสิริภัสณ์
     มีคุณนิตยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (สัดส่วน 50 : 10 : 20
     : 10 : 10)

            - การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
               (ปี 47 - 49)
              ทีมงานที่ร่วมกันทำมี คุณสิริภัสณ์ คุณนิตยา คุณสริตา
              คุณธราดล และคุณสมภพ
              มีคุณสิริภัสณ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ( สัดส่วน 50 : 10 : 20
              : 10 : 10)

 • งานห้องปฏิบัติการ

  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานห้องปฏิบัติการ คณะสหเวช
     ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

  การประเมินปัจจัยเกื้อหนุนของห้องปฏิบัติการ
     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 •  ยังเหลือเพียงงานบริการการศึกษา ที่ยังไม่ได้สรุป แต่ทุกคนมีทักษะการวิจัยสถาบันอยู่แล้ว


  เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วก็ชื่นใจครับ ขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงทุกท่านครับ ที่มาช่วยให้คำแนะนำกับ Baby Research

                                                                          บอย สหเวช
                                                                           9 พ.ย. 49
                                                                           

 


      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#baby-research

หมายเลขบันทึก: 58180, เขียน: 09 Nov 2006 @ 15:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)