QAกับงานประจำ : 12. คณบดีพบสโมสรนิสิต

บอย สหเวช

   เมื่อวาน (8 พ.ย.49) คณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้พบสโมสรนิสิต ช่วงตอนเย็น ประมาณ 16.30 น. ที่ห้องประชุม 2 ของคณะสหเวชศาสตร์ ประมาณการด้วยสายตาน่าจะมากันครบ ผมไม่ได้ให้เซ็นชื่อ เข้าไปช้ากว่ากำหนดการเล็กน้อย

      ประเด็นที่มีการพูดคุยกันของคณบดีกับสโมสรนิสิต

 • ชมรมดนตรีไทย-สากล ต้องการให้มีการแยกอยู่คนละห้อง
 • ต้องการกุญแจ สำหรับเปิดอาคารกรณีมีการทำกิจกรรม / ให้เป็นครั้งคราว
 • ถ้วยรางวัลเยอะมาก ไม่มีที่เก็บ
 • ป้ายคณะชำรุด / จัดหาเพิ่มตอนทำโครงการ
 • การรับน้อง ต้องการให้พี่ปี 3 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ
  / ชมรมพุทธ / ฝึกวิปัสสนา / นั่งสมาธิ / ฝึกจิต
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ / คอร์สเวิร์ด
 • เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ประกวดทำ web
 • วิชาเลือกเสรีของคณะ / นวดฝ่าเท้า / นวดคลายเคลียด
 • ตำราภาษาไทยน้อยไปทุกสาขา
 • การติด UBC / บริการยืม VCD
 • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / สากล
 • ขยายเวลาเปิดให้บริหารห้องอ่านหนังสือ / วันปกติ 20.00 น. /เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ / นิสิตช่วยได้
 • ห้องเรียนไม่พอ / นั่งไม่สบาย
 • อาจารย์น้อยไป
 • ตู้รับเรื่องผิดปกติ

  งานนี้ท่านคณบดีรับไปทำการบ้านหลายข้อครับ

                                                                             บอย สหเวช
                                                                              9 พ.ย. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ#คณบดีพบหน่วยงาน#คณบดีพบสโมสรนิสิต

หมายเลขบันทึก: 58173, เขียน: 09 Nov 2006 @ 14:56 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 09:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งการบ้านค่ะ

 • ชมรมดนตรีไทย-สากล ต้องการให้มีการแยกอยู่คนละห้อง
 • ให้ดนตรีไทยอยู่ห้องเดิม ทำป้ายหน้าห้องให้ใหม่  สำหรับเครื่องดนตรีสากล ขนมาจัดไว้ซ้อมที่ห้องว่างด้านหน้าอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แทน  กรณีต้องการซ้อมตอนเย็น ให้ขอยืมกุญแจเพื่อปิดห้อง ได้ที่พี่แหม่ม (คุณนันทิดา) และคืนกุญแจในวันรุ่งขึ้น
 • ต้องการกุญแจ สำหรับเปิดอาคารกรณีมีการทำกิจกรรม / ให้เป็นครั้งคราว
 • อาคารที่สามารถทำกิจกรรมได้ ให้ใช้ห้องเดียวกับห้องดนตรีสากล  และบริเวณลานหน้าห้องคอมพิวเตอร์ ให้ขอยืมกุญแจเพื่อปิดห้อง ได้ที่พี่แหม่ม (คุณนันทิดา) และคืนกุญแจในวันรุ่งขึ้น 
 • ถ้วยรางวัลเยอะมาก ไม่มีที่เก็บ
 • ส่วนที่ล้นออกมาจากตู้ในห้องสโมสรนิสิต  คัดมาตั้งโชว์หน้าเคาน์เตอร์  งานกิจการนิสิต  สำนักงานเลขานุการ  และคัดบางส่วนวางโชว์บนชั้นโชว์ หลังห้องประชุม 1 ของคณะฯ (ประสานกับคุณนันทิดา)
 • ป้ายคณะชำรุด / จัดหาเพิ่มตอนทำโครงการ
 • ป้ายชื่อสำหรับถือหน้าขบวนแห่ ให้ใช้งบประมาณของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนิสิต  ซึ่งมีงบประมาณมากพอสมควร  จัดซื้อไว้เป็นของสโมสร  จะได้ไม่ต้องยืมใช้จากหน่วยงานอื่น
 • การรับน้อง ต้องการให้พี่ปี 3 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ
 • เป็นเสียงสะท้อนจากน้องนิสิต ปี 1 ที่อยากให้ปรับกิจกรรม ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมา กิจกรรมเชียร์ ไม่ช่วยให้ได้รู้จักพี่มากนัก
 • คณบดี ขอให้สโมสรนิสิต  จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในตัวนิสิตเอง เช่น  ตั้งชมรมพุทธ / ฝึกวิปัสสนา / นั่งสมาธิ / ฝึกจิต เพราะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เสียมากกว่า หรือไม่ก็เป็นการทำนุบำรุงประเพณีด้านศาสนา
 • คณบดี ขอให้สโมสรนิสิต จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นิสิตเสนอให้คณะจัดซื้อคอร์สเวิร์ด เพื่อฝึกเล่น และจัดแข่งขัน (แจ้งรองฯวิชาการจัดสรรงบประมาณแล้ว) 
 • คณบดี ขอให้สโมสรนิสิต  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ประกวดทำ web ฯลฯ
 • คณะกำลังจะพัฒนารายวิชาวิชาเลือกเสรีของคณะขึ้น นิสิตเสนอให้เป็นวิชาที่ไม่เครียด เช่น นวดฝ่าเท้า นวดคลายเครียด (เสนอท่านรองฯ ฝ่ายวิชาการแล้ว)
 • ตำราภาษาไทย ในห้องอ่านหนังสือน้อยไปทุกสาขา (เสนอท่านรองฯฝ่ายวิชาการแล้ว)
 • การติด UBC เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ นิสิตเห็นว่าควบคุมยาก  อาจไม่จำเป็น อาจจัดหาสื่อ VCD เพื่อการฝึกภาษา  แต่ไม่สามารถให้บริการยืมได้ เพราะอาจมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
 • นิสิตอยากเพิ่มกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / สากล
 • ขยายเวลาเปิดให้บริหารห้องอ่านหนังสือ / วันปกติถึง 20.00 น. เรื่องนี้คณะเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 49
 • ห้องเรียนไม่พอ / นั่งไม่สบาย เรื่องนี้ ท่านรองฯวิชาการ ได้ดำเนินการสอบถามความต้องการรายภาคแล้ว  และได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยให้จองได้ (สอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา)
 • อาจารย์น้อยไป  เรื่องนี้เพราะอาจารย์หลายท่านยังอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก  แต่คณะก็เชิญอาจารย์พิเศษมาสอนให้อย่างพอเพียง ยกเว้นสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อนิสิต ยังไม่เหมาะสม คณะฯ จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต  เพื่อดูแลนิสิตให้มากขึ้น
 • คณบดี ให้ข้อมูลนิสิต เรื่องตู้รับเรื่องผิดปกติ ว่า นิสิตก็สามารถส่งเรื่องแก่คณะฯได้ โดยคณะมีกรรมการดูแลเรื่องนี้  และจะนำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะทุกเดือน ขอให้ลงชื่อด้วย (แต่ชื่อจะไม่ถูกเปิดเผย)