เมื่อวาน (8 พ.ย.49) คณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้พบสโมสรนิสิต ช่วงตอนเย็น ประมาณ 16.30 น. ที่ห้องประชุม 2 ของคณะสหเวชศาสตร์ ประมาณการด้วยสายตาน่าจะมากันครบ ผมไม่ได้ให้เซ็นชื่อ เข้าไปช้ากว่ากำหนดการเล็กน้อย

      ประเด็นที่มีการพูดคุยกันของคณบดีกับสโมสรนิสิต

 • ชมรมดนตรีไทย-สากล ต้องการให้มีการแยกอยู่คนละห้อง
 • ต้องการกุญแจ สำหรับเปิดอาคารกรณีมีการทำกิจกรรม / ให้เป็นครั้งคราว
 • ถ้วยรางวัลเยอะมาก ไม่มีที่เก็บ
 • ป้ายคณะชำรุด / จัดหาเพิ่มตอนทำโครงการ
 • การรับน้อง ต้องการให้พี่ปี 3 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ
  / ชมรมพุทธ / ฝึกวิปัสสนา / นั่งสมาธิ / ฝึกจิต
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ / คอร์สเวิร์ด
 • เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ประกวดทำ web
 • วิชาเลือกเสรีของคณะ / นวดฝ่าเท้า / นวดคลายเคลียด
 • ตำราภาษาไทยน้อยไปทุกสาขา
 • การติด UBC / บริการยืม VCD
 • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / สากล
 • ขยายเวลาเปิดให้บริหารห้องอ่านหนังสือ / วันปกติ 20.00 น. /เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ / นิสิตช่วยได้
 • ห้องเรียนไม่พอ / นั่งไม่สบาย
 • อาจารย์น้อยไป
 • ตู้รับเรื่องผิดปกติ

  งานนี้ท่านคณบดีรับไปทำการบ้านหลายข้อครับ

                                                                             บอย สหเวช
                                                                              9 พ.ย. 49